Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/83

此页尚未校对


  敢一軍特精李自成陷全陜將犯山西遇吉以沿河千餘里賊處處可渡分兵扼其上流以下流蒲

  坂屬之巡撫蔡懋德及平陽太原陷賊遂破忻圍代遇吉先在代遏其北犯乃憑城固守潛出兵奮

  擊數日殺賊無數㑹食盡援絶退保寕武關賊踵至遇吉發大礮設伏復殺賊二萬人城陷被執大

  罵不屈賊叢射殺之妻劉氏亦據公𪠘登屋而射每一矢斃一賊賊不敢逼縱火焚之闔家盡死後

  自成入京師每語人曰他鎮復有一周總兵吾安得至此福王時贈太保謚忠武祀旌忠祠 本朝

  乾隆四十一年  賜謚忠武

 ︹本朝︺馬柱國奉天人順治初巡撫山西時流冦據太原凡八月柱國至即擊破之盡誅餘孽

  之匿民間者安集撫循民漸復業時客兵數往來苦供億繁柱國悉心措置里閈若不知有兵者康

  熙三年祀名宦黄徽孕晉江人順治初巡按山西時三晉初定民尚多竄山谷間徽孕單騎

  開諭悉令復業先是闖賊據晉徵賦已過半及賊平徽孕疏請已經偽官徵者盡豁之民有死義者