Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/139

此页尚未校对


  書地理志河東郡領北屈縣應劭曰有南故稱共魏書地形志平陽郡禽昌縣即漢晉之北屈神䴥

  元年置禽昌郡太平真君二年改縣元和志後魏於北屈縣南二十一里置定陽郡即今慈州治也

  續通典慈州吉鄉縣漢北屈縣今縣北二十一里古城即漢治 按禽昌縣在今洪洞縣説並見禽

  昌故城註武遂城在臨汾縣西南史記秦本紀武王四年拔韓宜陽涉河城武遂又韓世家

  襄王六年秦復與我武遂九年秦復取我武遂十六年秦與我河外及武遂釐王六年與秦武遂地

  二百西平城在臨汾縣西北四十里通鑑晉永嘉六年漢主劉聰以其子濟南王驥為

  征西將軍築西平城居之注西平城當築於平陽西高梁城在臨汾縣東北三十七里左傳

  僖公九年齊侯以諸侯之師伐晉及高梁而還二十四年晉公子重耳殺懷公于高梁史記酈食其

  傳食其子疥封為高梁侯後漢書郡國志揚縣有高梁亭杜預曰在縣西南晉地道記有高梁城去

  揚縣五十里叔向邑也水經注汾水又南逕高梁故城西故高梁之墟也竹書紀年晉出公三十年