Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/57

此页尚未校对


  父返輒知拭淚承順及父卒事祖母馮氏繼母李氏曲盡歡心數十年如一日閻廣居

  乾隆四十六年以舉人厯任湖南麻陽芷江耒陽等縣知縣升乾州直隸廳同知所至著有循聲

  嘉慶十四年祀鄉賢祠周昌運榆次人早孤育於祖母及長事祖母甚孝貿易京師怱心

  動曰祖母得無疾乎遽歸果病劇與妻王氏𥸤天泣禱翼日旋愈後復病卧牀第者十餘年昌運與

  妻謹侍之未嘗少怠及卒廬墓三年張星煜榆次人母侯氏病截指血書佛經祈速愈母竟

  卒哀慟幾鬚髪畢白絶牛天𢌿太谷人乾隆七年武進士由侍衞授都司洊升四川川北

  鎮總兵從 大兵討金川多戰功三十八年六月木果木大營失利天𢌿力戰陣亡  賜祭葬

  諡毅節圖形 紫光閣楊鈇太谷人母病冒雪跪冰𥸤天哀禱及母殁廬墓三年同縣冀秉

  良天性仁孝好善樂施俱乾隆年間 旌張克容徐溝人孝義著聞同縣孝子李陞鳯蘇菱

  俱乾隆年閒 旌牛名士嵐人素以孝聞乾隆間 旌孫嘉淦字懿齋興人世