Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/93

此页尚未校对


  嘉三年為劉淵所都後魏太平真君四年置東雍

  州太和十八年罷孝昌中復置唐州建義初改曰

  晉州按元和郡縣志高齊武成帝於晉州置行臺而北齊書隋書地理志皆不載後周

  置總管府隋開皇初府罷改郡為平河大業初州

  廢改郡為臨汾義寕初復曰平陽郡唐武德元年

  復為晉州三年置總管府貞觀六年府罷天寶初

  復曰平陽郡乾元初仍為晉州屬河東道唐書方鎮表興

  元二年置晉慈隰節度使治晉州㝷罷貞元四年置晉慈隰防禦觀察使元和三年罷以三州隸河

  中節度長慶二年置晉慈都團練觀察使治晉州太和元年升為保義軍節度是年罷以二州隸河

  東節五代梁開平四年置定昌軍貞明三年改建