Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/94

此页尚未校对


  寕軍後唐同光元年改建䧺軍宋仍曰晉州平陽

  郡建雄軍節度政和六年升為平陽府屬河東路

  金仍為平陽府天會六年升總管府為河東南路

  治所元初曰平陽路大德九年改晉寕路屬中書

  省明洪武初復曰平陽府屬山西布政使司

 本朝因之隸山西省領州一縣十

  臨汾縣附郭東西距一百四十里南北距五十三里東至浮山縣界五十五里西至隰州蒲

  縣界八十五里南至襄陵縣界二十八里北至洪洞縣界二十五里東南至翼城縣界一百五十里

  西南至襄陵縣界三十里東北至岳陽縣界一百二十里西北至汾西縣界一百八十里古為堯都

  春秋晉平陽邑漢置平陽縣屬河東郡後漢為平陽侯國三國魏為平陽郡治晉因之後魏太平真