Page:Sibu Congkan Xubian146-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-048.djvu/107

此页尚未校对


  普濟浄業善慶湖北五寺入焉普救寺在永濟縣東五里唐釋道積修建十年乃成本名西

  永清院五代時改今名高爽華愽東臨郡冶南望河山像設三層巖廊四合明初併廣儀旌勛藏海

  乾明四寺入焉棲巖寺在永濟縣東二十五里中條山北後周建徳中建初名靈居隋仁夀

  初改今額明洪武初併白塔寺入焉寺有望川亭宋宣和中建西望秦川萬固寺在永濟縣

  東南十五里中條山麓唐大中間建初名建元後改今額明洪武中併白石讃歎竹溪雲蓋浄土五

  寺入焉又䕶國寺在縣北三十里景福寺在永濟縣南二十里有明神宗御書額

  法寺在臨晉縣東南二十里聖夀寺在臨晉縣西北五里一名西閣聖夀寺又縣西

  北二十五里有聖壽寺石佛寺在虞鄉縣西南三里即古百梯寺内有唐虞鄉令劉行忠

  幡竿銘石又延祚寺在縣西北十五里唐建宋太平興國二年敕修靈峰寺在虞鄉縣西南

  十里方山上唐咸通中重建八龍寺在榮河縣東十五里李莊宋建大覺寺