Page:Sibu Congkan Xubian146-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-048.djvu/63

此页尚未校对


   蒲坂縣元熙元年陷于赫連勃勃後魏神䴥元年

   改置雍州延和元年又改秦州太和中州罷東魏

   天平初復置後周明帝二年改置蒲州隋開皇初

   郡廢大業三年州廢復置河東郡治河東縣唐武

   德元年于桑泉縣改置蒲州二年置總管府三年

   移州來治九年府罷開元八年改為河中府兼置

   中都是年罷都復為州天寶元年改為河東郡乾

   元元年復為蒲州三年復曰河中府置節度使屬

   河東道唐書方鎮表至德元載置河中防禦守捉蒲關使二載升為河中節度兼蒲關防禦

   使乾元元年兼河中伊耀徳軍使廣德二年廢河中節度置河中五州都團練觀察使興元元年