Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/126

此页尚未校对


 ︹名宦︺︹漢︺任敖沛人高祖時爲上黨守陳豨反敖堅守封爲廣阿侯︹晉︺温嶠祁人爲潞

  令劉琨請爲叅軍琨遷大將軍嶠爲上黨太守加建威將軍討石勒屢有戰功︹南北朝︺︹魏︺

  吕温幽州人世祖時上黨太守善勸課有治名︹隋︺柳昂解人文帝初潞州刺史昂見天

  下無事上表請勤學行禮自是天下州縣皆置博士昂在州甚有惠政︹唐︺崔元靖

  人貞觀間長子縣令公直亷介發奸摘伏民不敢欺時有虎傷人元靖祈諸神遣使追虎殺之

  崇硤石人睿宗時厯潞州刺史專務徳化政條簡肅潞人爲立碑記之薛僅河東人開元間

  上將巡潞藩僅以拾遺出宰屯留諸事克辦次年嵗饑出公私米賑救所活以百萬計又堤防水患

  嵗漸豐稔程千里萬年人天寳末安祿山反遷上黨長至德二載賊將蔡希德圍上黨輕

  騎挑戰千里率百騎欲直擒之希德幾得而救至會橋壞馬顛爲賊所執仰首勅諸騎還曰爲我謝

  諸將可失帥不可失城軍中皆爲泣下増備固守賊不能下乃還囚千里至東都見害王䖍