Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/135

此页尚未校对


   殺永少有志操事後母至孝𥘉爲郡功曹更始二年遷尚書僕射徴行大將軍事持莭安集河東并

   州朔部因擊青犢大破之更始封爲中陽侯光武即位徴永不從巳知更始亡乃發喪罷兵幅巾詣

   河内時攻懷未拔拜永諫議大夫至懷說河内太守開城降帝大喜賜永洛陽商里宅辭不受累以

   功封關内侯建武十一年爲司隸校尉以事劾趙王良朝廷肅然尋出爲東海相終兖州牧

   昱字文泉永子有智畧署守高都長以平劇賊知名後爲泚陽長政仁爱境内清靜中元元年

   司隸校尉奉法守正有父風累遷司徒建初元年大旱榖貴請還諸徙者家屬蠲除禁錮以消災眚

   帝納其言拜太尉薨子德修志節有名稱累官南陽太守在職九年吏人悦服徴拜大司農卒于官

   鮑昂字叔雅德子有孝義節行初德被病數年昂俯伏左右衣不解帶及處喪毁瘠三年抱負

   乃行服闋遂潛於墓次不關時務舉孝廉辟公府連徴不至卒于家馮胄字世威上黨人奉世

   之後李郃門人郃卒胄獨制服心喪三年時人異之常慕周伯况閔仲叔之爲人隱處山澤不應徵