Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/137

此页尚未校对


   十三卒引年七十五哀毁過禮三年服畢恨不識父追服斬衰食粥麤服誓終身命經十三年哀慕

   不改郡縣鄉里三百餘人上狀稱美有司奏聞詔復其一門假以散員之名李業興

   人祖蚪父元紀並以儒舉孝廉業興師事徐遵明博渉百家圖緯風角天文占候無不討練尤長算

   學延昌中為戊子元厯上之正光三年奏行之賜爵長子伯除通直散騎常侍武定元年遷國子祭

   酒官至中外諮議叅軍子崇祖能傳父業年十二與盧景𥙿講易論難往復景裕憚之後封屯留縣

   ︹隋︺馮世基上黨人明悟有幹畧開皇中為兵部尚書顯名于世︹唐︺苗晉卿

   字元輔壺關人擢進士第累官河北採訪使厯憲部尚書致仕明皇入蜀晉卿間道走金州肅宗召

   赴行在拜左相京師平封韓國公改侍中代宗時吐番犯京師晉卿以病卧家賊輿致脅之噤不肯

   語賊不敢害帝還拜太保晉卿所至以惠化稱秉政七年小心謹畏練達事體百官簿最一省無遺

   議者比漢胡廣肅宗欲以李輔國為常侍奏曰常侍近密非賢不可居罷之卒諡文貞配享肅宗廟