Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/138

此页尚未校对


  ︹宋︺李崇矩字守則上黨人幼有至行史宏肇署為親吏宏肇誅崇矩盡籍財產以付

  其母弟福周祖嘉之宋初李筠叛崇矩屢破其衆累拜樞宻使大平興國初為瓊崖儋萬四州都巡

  檢使麾下憚行崇矩厚給之黎賊擾動崇矩悉撫慰之遺以巳財莫不悦附卒贈太尉諡元靖

  處耘上黨人父肇仕後唐從討王都戰死周顯德中隸太祖帳下補都押衙會太祖出征駐軍

  陳橋處耘臨機決事謀無不中從平澤潞遷羽林大將軍朗州軍亂以處耘為都監入辭帝命并圖

  荆南遂假道江陵襲其城即發江陵卒萬餘人并其師趨朗州大破賊於三江口朗州潰遂入潭州

  盡得荆湖之地卒贈宣德軍節度檢校太傅開寶中太祖為太宗納其次女為妃即明德皇后也

  李繼昌字世長崇矩子䕃𥙷西頭供奉官太祖欲選尚主繼昌不願至道二年掩殺賊酋喻

  雷曉進西京左藏庫使咸平中王均亂蜀受詔與雷有終等討破之嚴戒部下無擾民獲婦女童幼

  悉遣還家以功領奬州刺史累官左神武軍大將軍出知涇州卒繼昌為治尚寛所至民懷之