Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/143

此页尚未校对


   宗撫軍北方仁宗留宫中孟日陳正道多所進益其後仁宗入靖内難敬事武皇篤孝母后文物典

   章號為極盛皆自孟啟之仁宗監國孟叅知政事損益庶務悉中利病仁宗嗣立真拜中書平章政

   事以國事為巳任節賜與重名爵貴戚近臣惡其不便于巳而心服其公終無間言累封韓國公卒

   諡文︹明︺杜斆字致道壺關人通五經尤深于易元末舉鄉試第一累官陜西儒學提舉

   洪武初召見拜四輔官兼太子賓客勸帝治天下當法堯舜時國子祭酒缺斆舉宋訥上稱其得人

   暴昭潞州人洪武中由大理寺司務累官刑部尚書布衣麻履以清儉知名建文初充北平採

   訪使得燕邸不法狀宻請預為備燕兵起設北平布政司於真定昭以尚書掌司事平安諸軍敗召

   歸金川門陷被執不屈磔死連楹字子聰襄垣人性至孝刻厲進修洪武中官翰林改御史

   糾彈無所避及燕兵破南都楹叩馬欲犯成祖被殺植立不仆後追贈詹事諡剛烈李昱

   昭長治人授光祿寺署丞正統十四年英宗土木之變扈從陷敵額森欲用之昱曰主辱臣死今日