Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/20

此页尚未校对


  赴洛陽謂武衞將軍王思政曰圖歡有立至之憂西巡有將來之慮且至關右日慎一日徐思其宜

  耳思政遂進俠于帝授左中郎將及孝武西遷俠不顧妻子從入關賜爵清河縣伯大統三年領鄉

  兵戰沙苑先鋒陷陳進爵為侯薛憕字景猷汾陰人早喪父家貧躬耕以養祖母暇則覽文籍

  普泰中拜給事中周文引為記室叅軍孝武西遷授中散大夫封夏侯縣男文帝踐阼拜中書侍郎

  加安東將軍進爵為伯時儀制多闕憕與盧辯檀翥等實叅定之令狐任猗氏人兄弟四

  人早喪父泣墓十載奉養其母孝著鄉邑而力田積粟博施不已皇甫奴河東人沈屈兵

  伍而操尚彌高奉養繼親甚著恭孝之稱景明𥘉畿内大使王凝奏請標異詔從之荆可

  人性質朴苦身勤力供親甘㫖母喪悲號絶而復甦者數四負土成墳榛蕪獨宿與禽獸雜處哀感

  遠近大統中鄉人上言表異之︹北齊︺裴謁之字士敬佗第六子少有志節好直言文宣

  末年昏縱朝臣罕有言者謁之上書正諫言甚切直文宣將殺之白刃臨頸謁之辭色不變楊愔救