Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/83

此页尚未校对


  脊當河朔咽喉肘京洛而履蒲津倚太原而跨

  河朔唐杜牧賀平澤潞啟太行瞰其面并門負其背元袁凱詩序

 ︹風俗︺人重農桑性樸直少輕詐隋書地理志民儉務農士

  節務學章潢圖書編

 ︹城池︺潞安府城周二十四里有奇門四池廣四丈明洪武間建 本朝順治九年修康熙

  九年乾隆三十二年重修 長治縣附郭長子縣城周五里有奇門五池廣二丈金天㑹

  間土築 本朝順治十一年甃甎康熙二十三年乾隆二十八年重修屯留縣城

  里有奇門四池深一丈唐武德中土築明崇禎中甃甎 本朝順治二年襄垣縣城

  周六里有奇門四池廣二丈唐武德初土築金天㑹間増築明崇禎間甃甎潞城縣城

  周四里有奇門四池廣一丈五尺隋開皇間土築元末増築明崇禎中甃甎 本朝康熙三十四年