Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/84

此页尚未校对


  壺關縣城周二里有奇門四唐貞觀中土築明嘉靖中甃甎 本朝順治十三年

  乾隆十二年重修黎城縣城周四里門三池廣一丈五尺宋天聖間土築明正德間甃

  

 ︹學校︺潞安府學在府治西南唐時建元初燬明洪武中重建 本朝順治十三年修入學

  額數二十名長治縣學在縣東南舊在府學東明嘉靖中建萬厯初徙於永豐倉前後

  移今所 本朝順治十三年熙三年重修入學額數二十名長子縣學在縣東南宋建

  中靖國初建明末燬 本朝順治十三年重建康熙十五年修入學額數十二名屯留縣

  學在縣治西南明洪武初因舊址建成化中修 本朝重修入學額數十二名襄垣縣

  學在縣治東南金天會中建元初燬元貞中重建明嘉靖中拓修 本朝順治十四年重修入學

  額數十二名潞城縣學在縣治東南宋建後燬金天㑹中重建元大德中圯復建 本