Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/135

此页尚未校对


  縣隋開皇三年自故城移於今治即後魏文帝置安平郡城元史地理志至元三年省端氏入沁水

  縣志端氏鎮即隋時端氏縣治在今縣東北六十里唐宋皆因之今遺址猶存蓋城廢縣

  在鳳臺縣東北唐書地理志武德元年析高平置葢城隸葢州九年省入晉城西河廢縣

  在陽城縣西後魏孝昌中置泰寕郡領西河縣齊周間省漢高城在鳳臺縣東南一百里酈

  食其勸漢高杜太行之險屯兵於此遺址尚存盌子城在鳳臺縣南九十里太行山麓接河

  南河内縣界元史察䍐特穆爾傳曹濮賊踰太行焚上黨掠晉冀察䍐特穆爾縱伏兵横擊之賊皆

  敗走乃分兵屯澤州塞盌子城 察䍐特穆爾舊作察䍐帖木兒今改正長連城在鳳臺縣

  東北五十里白羊泉通志魏孝文由龍門入洛陽即此趙障城在高平縣西史記白起傳

  王齕攻趙陷趙軍取二障四尉括地志趙障故城一名都尉城今名趙東城在澤州高平縣西二十

  五里又有故榖城此二城即二障也光狼城在高平縣西史記秦本紀昭襄王二十七年白