Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/162

此页尚未校对


  逺良鄉諸城三縣並有政績進安吉知州錦衣葉瓊倚中官𫝑奪民田良讞還之民再遷至户部員

  外郎嘉靖三年以伏闕諌大禮杖死後贈太僕少卿王國光字汝觀陽城人嘉靖進士知呉

  江縣再補儀封皆有治績厯吏部文選郎中銓法公平隆慶末累遷户部尚書萬厯四年告歸明年

  起吏部尚書太子太保國光有才智掌邦計多所建白更定時稱簡便嘗以所輯條例名萬厯會計

  錄上之詔襃諭焉趙輄高平人嘉靖進士官兵科給事中時内豎私置禁器輄發其事謫封

  邱丞尋罷歸穆宗時召補禮科給事中上戎服郊祀輄遮道諫止又疏請薛瑄從祀廟廷上從之終

  太僕寺卿劉東星字子明沁水人隆慶進士由庶吉士授兵科給事中忤高拱謫官萬厯中

  擢僉都御史巡撫保定時以倭難調兵所部復被災東星外籌芻糧内議蠲賑民皆賴之河決單之

  黄堌運道堙阻命東星總理河漕以功進工部尚書兼副都御史渠邵伯界首二湖又奏開泇河以

  勞卒官東星性儉約厯官三十年敝衣疏食如一日天啟初諡莊靖張𫎇養字泰亨澤州人