Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/45

此页尚未校对


   吐京䕶軍後魏太平真君九年置吐京郡兼置嶺西縣太和二十一年改縣曰吐京水經注吐京郡

   治即土軍縣故城譯言音訛隋書地理志開皇初廢吐京郡十八年改縣為石樓元和志石樓縣東

   南至隰州九十里因縣東石樓山為名縣治城即漢土軍城臨泉故城在臨縣西後魏

   時烏突戍北史慕容紹宗傳爾朱兆敗紹宗於烏突城并兆餘衆自歸神武後周置烏突縣唐改臨

   泉元和志臨泉縣本漢離石縣地後周大象元年於此置烏突郡及烏突縣隋開皇元年改為太和

   郡太和縣三年廢郡以太和縣屬石州唐武德三年改為臨泉縣舊志臨泉故城在縣西四十里金

   大定二十四年築元至元十六年移今治離石故城今永寕州治戰國䇿秦攻趙離石拔

   之史記趙世家肅侯二十二年趙疵與秦戰敗秦取我離石漢置離石縣屬西河郡武帝元朔三年

   封代共王子綰為離石侯後漢為西河郡治晉惠帝末陷於劉淵晉書劉元海載記元海至左國城

   劉宣等上大單于之號都離石元和志離石本漢舊縣縣東北有離石水因取名焉府志離石故城