Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/48

此页尚未校对


  西二十五里鞏村即三國魏以後中陽縣也 按水經云河水過中陽縣西注曰中陽縣故城在東

  東翼汾水不濱於河也而不知西河郡前漢治富昌後漢治離石所領諸縣皆夾黄河兩岸從無東

  附汾水者漢末冦亂故郡荒蕪曹魏時始移郡東出縣亦隨之元和志云曹魏移中陽縣於茲氏界

  是巳酈注所云是反以魏所移之城為兩漢故縣誤吐京廢郡在孝義縣西魏書地形志

  吐京郡孝昌中陷𭔃治西河縣志今有吐京村在縣西二十里美稷廢縣在汾陽縣西北

  漢美稷縣在今廢勝州西後漢中平中南徙於茲氏界尋廢魏書世祖紀延和三年行幸美稷遂至

  隰州通典隰城縣有美稷鄉高唐廢縣在孝義縣西寰宇記高唐故縣在温泉縣東南

  十五里唐武德三年於王莊堡置屬北温州貞觀元年清世廢縣在平遥縣東隋書地

  理志開皇十六年於平遥縣析置清世縣大業初廢舊志有青城在縣東二十里疑是長壽

  廢縣在石樓縣東唐書地理志武德二年於石樓縣置西德州并置長壽縣貞觀元年州廢省