Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/108

此页尚未校对


  子居守衞刺王直作亂襲肅章門覽懼走行在所運手自闔門直乃縱火運更益其火直遂不得進

  乃退運率留守兵擊之直大敗而走武帝嘉之授大將軍將伐齊召運叅議東夏厎定頗有力焉進

  爵盧國公宣帝即位出為秦州總管︹隋︺達奚長儒字富仁代人高祖受禪封蘄春郡公

  開皇二年突厥衆十餘萬來寇以長儒為行軍總管率衆二千力戰却之進上柱國厯鄜州刺史母

  憂去職長儒性至孝毁悴過禮天子嘉歎起為夏州總管匈奴不敢窺塞轉荆州總管卒竇榮

  定熾兄子高祖受禪以佐命功拜上柱國尋除秦州總管突厥沙鉢畧寇邊為行軍元帥出涼州

  擊之數挫其鋒突厥懼請盟而去進爵安豐郡公高祖欲以為三公上書固辭房兆代人本姓

  屋引氏剛毅有武畧頻為行軍總管擊寇有功位至柱國徐州總管吐萬緒字長緒代郡鮮

  卑人在周襲爵元壽縣公高祖受禪有吞陳之志授徐州總管令修戰具陳平拜夏州總管漢王諒

  舉兵詔緒從楊素擊破之大業初轉光祿卿賀若弼遇讒緒明其無罪免官劉元進作亂攻潤州帝