Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/120

此页尚未校对


 公以功厯官守備崇禎末都城戒嚴戰死盧溝橋事聞贈卹 本朝乾隆四十一年  賜諡烈

 李若葵大同人崇禎末聞賊陷都城與兄象葵弟心葵從子柱周並婦女五人俱縊死

 ︹本朝︺李國英字培之大同人少倜儻有才畧從肅王收四川擢巡撫以功晉尚書總督川陜

 時全蜀未定再統師入川大興屯田與士卒同甘苦日饗士卒遂平巴巫逋寇晉太子太保以勞疾

 鮑承先應州人負大畧甞上書  世祖章皇帝請行仁除暴  召見

 賜馬及幣  授内秘書殿大學士與定勦撫方畧承先事繼母孝糲食布衣第舍僅蔽風雨居

 鄊退讓又嘗修府縣學創桑乾河石橋鄉里德之韓一蘇廣靈人與弟一歐事父廷和以

 孝行著聞順治初闖賊敗歸所過剽掠至南和縳廷和去二子奔赴賊營並求代賊挺刃交下一歐

 立麋爛一蘇亦垂斃猶祈免其父不少止賊黨有義之者因釋其父賊退一蘇獲甦事其父以壽終

 王逢泰大同人幼時父之雲攜其兄出遊獨與母楊居姜瓖之亂母死井中殯訖徒歩訪父