Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/122

此页尚未校对


 臺灣平圖形 紫光閣復隨 大兵進擊市球江戰殁  賜諡壯果入祀昭忠祠田 佳

 富懷仁人以孝義稱乾隆三十九年 旌王萬邦陽高人乾隆二十年由侍䘙任涼州

 營遊擊值西陲用兵萬邦勦賊有功洊升總兵三十六年赴金川身先士卒奮奪碉卡後以力疾督

 負傷卒  賜祭葬入祀昭忠祠

 ︹流寓︺︹南北朝︺︹魏︺江疆涼州人太延五年涼州平内徙代京上書三十餘法各有體例

 又獻經史諸子千餘卷拜中書博士︹宋︺朱弁婺源人建炎初假吉州團練使使金通問兩宫

 至雲中見宗翰邀説甚切宗翰不聽使就館守之以兵及正使王倫歸弁請留印為信倫解授弁受

  而懷之卧起與俱金人迫弁仕劉豫弁不屈紹興中和議成乃歸所著有聘遊集洪皓

  建炎三年假禮部尚書為金通問使二帝遷居五國城皓在雲中密遣人奏書以桃梨粟麪獻二

 帝始知帝即位皓聞祐陵訃北向泣血旦夕臨諱日操文以祭聞者皆揮涕金人迫仕劉豫皓不從