Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/15

此页尚未校对


  五年封拓跋猗盧為代公遂有其地後魏天興中

  徙都於此置司州牧及代尹延和元年改萬年尹

  太和十七年遷都洛陽改曰恒州代郡孝昌二年

  陷廢北齊天保七年復置恒州并置安遠臨塞威

  遠臨陽等郡周平齊州郡並廢隋為馬邑郡地唐

  武德四年置北恒州七年廢貞觀十四年改置雲

  州元和郡縣志自朔州北界定襄城移雲州於此永淳元年廢開元十八

  年復置天寶初改曰雲中郡乾元初復曰雲州屬

  河東道會昌三年置大同都團練使四年升為都

  防禦使乾符五年升為節度使中和二年更為雁