Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/24

此页尚未校对


   三十二年重修應州城周五里有奇門三池廣二丈明洪武中土築隆慶中甃甎 本朝順

   治十二年修康熙元乾隆十一年重修山陰縣城周四里有奇門三池廣二丈宋時土

   築明隆慶中甃甎 本乾隆二十八年陽高縣城周九里有奇門三池深三丈明

   洪武中土築崇禎中甃甎 本朝乾隆十二年天鎮縣城周九里有奇門四有池明

   洪武中因舊城土築萬厯中修 本朝乾隆十二年重修廣靈縣城周三里有奇門二池

   廣三丈後唐時土築明萬厯中甃甎 本朝順治六年靈邱縣城周四里有奇門二池

   廣三丈唐開元中土築明萬厯中甃甎本朝順治十二年乾隆十三年重修

 ︹學校︺大同府學在府治東南舊在府治東即遼金西京國子監明洪武中改建 本朝順

   治十二年修入學原額二十名乾隆五十四年裁撥霍州靈石縣三名大同縣學

   治西北隅舊與府學一區明萬厯初徙建今所 本朝康熙五十六年修入學額數十五名