Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/47

此页尚未校对


  雙井在懷仁縣西南一百十里平地湧泉今砌為二井覺山井在靈邱縣東南三十

  里井在山中深三百尺

 ︹古蹟︺平城故城在大同縣東史記漢高祖本紀七年匈奴攻韓王信因與同反高祖自往

  擊之至平城匈奴圍平城七日而後罷去後漢書明帝紀永平十六年騎都尉來苗出平城伐北匈

  奴魏書穆帝六年修故平城以為南都太祖天興元年遷都平城始營宫室建宗廟立社稷太宗泰

  常七年築平城外郭周圍三十二里元和志雲州本漢雁門郡之平城縣漢末大亂自定襄以西遂

  空曹公鳩集荒散復立平城縣屬新興郡晉改屬雁門郡後劉琨表封猗盧為代王都平城後魏道

  武帝遂於此建都東至上谷軍都關西至河南至中山隘門塞北至五原地方千里以為甸服孝文

  帝改為司州牧置代尹遷都洛邑改置恒州孝昌之際代北盡為邱墟高齊文宣天保七年置恒安

  鎮徙豪傑三十家以實之今名東州城其年廢鎮又置恒州周武平齊州郡並廢以其所置恒安鎮