Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/48

此页尚未校对


   屬朔州自周迄隋仍為鎮唐武德四年平劉武周置北恒州七年廢貞觀十四年自朔州北界定襄

   城移雲州及定襄縣於此復為黙啜所破移百姓於朔州開元十八年復置雲州及雲中縣遼史地

   理志晉高祖代唐以契丹有援立功割山前代北地為賂大同來屬因建西京又析雲中置大同縣

   金史地理志大同縣有平城外郭元史地理志大同路大同縣至元二年省西縣入馬蓋即雲中以

   在大同西也城邑考今大同城東五里無憂陂上有平城外郭南北宛然相傳後魏時故址舊志平

   城有三皆在冀北一曰平城漢高被圍之所為今大同一曰新平城拓拔猗盧所築在今山隂縣北

   一曰小平城秦䝉驁所拔者今朔州地小平城見吞於秦兩漢無聞新平城見據於六修後廢獨平

   城魏以為都後復為鎮稱京置府至今顯焉 按遼史以大同為本大同川地考之唐中受降城西

   有大同川去此甚遠遼史誤班氏故城在大同縣東南漢置縣屬代郡後漢末省水經

   注如渾水南流逕班氏縣故城東十三州志曰班氏縣在郡西南百里北俗謂之去留城寰宇記班