Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/80

此页尚未校对


  顏守貞大定二十五年由西京警巡使改同知西京留守事御史臺奏守貞治有善狀︹元︺

  李德輝潞人至元七年錄囚山西河東至懷仁有魏氏得木偶告妻厭勝謀不利於巳移數

  獄詞皆具德輝察知其有愛妾疑妾搆陷召鞫之移時而服杖其夫論妾死張思明

  延祐五年西京宣慰使嶺北戍士歲凶相挻為變思明威惠並行邊境乃安韓浩蔚州人至

  正間應州彰國軍節度使性持正人不敢干以私善撫循士卒一軍傾心百姓懷其德皆戴之如父

  孫德謙睢人任大同行省平章事明兵圍大同德謙嬰城固守自知力不支作詩數章

  自決城陷不屈死︹明︺許彥餘籍未詳洪武三年知懷仁縣建學宮徙縣治置諸𪠘舍倉

  鋪多惠政民咸戴之張文煥籍未詳洪武中為大同白洋鎮巡檢忠勇有清操敵騎逼邊文

  煥率弓兵力戰中流矢死妻聞之同日亦死王士嘉武城人建文中知山陰縣善決疑獄

  有齎錢百緡卧樹下失之者士嘉曰此樹為祟吾將治之趨駕岀士民傾城往視宻令人偵不往者