Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/83

此页尚未校对


  文祭告水即下洩州不知學敬之親為訓誘人多興起課績為天下最劉安山陽人成化中

  以都督僉事充左參將分守陽和十九年伊徹黙音達入大同周璽擊𨚫之無何復入掠安將兵三

  千連戰敗之而大同西路參將莊鑑亦邀其歸路敵遂遁時諸將多失利安獨以功超遷都督同知

  尋改左副總兵協守大同與周璽並著功北邊稱名將 伊徹黙音達舊作亦思馬因大今改正

  周璽遷安人成化中以署都指揮僉事充右參將分守陽和有戰功進署都督僉事遷大同副

  總兵十九年秋伊徹黙音達入大同總兵官許安敗績璽移兵往援大呼陷陣與麾下壯士急擊敵

  乃退以功予實授莊鑑遼東人成化十九年為大同西路參將伊徹黙音達入𨖟其歸戰牛

  心山寇遂遁鑑所部無亡失賚銀幣楊志學徐州人正德時以右僉都御史巡撫大同時帝

  數往幸江彬等恣徵索志學率取辦公帑不病民愛養士卒有邊警爭致死力歲饑請發帑賑救又

  奏増軍士月糧折色居五年邊人愛之若父母許進靈寶人宏治初以右僉都御史巡撫大同