Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/84

此页尚未校对


  精諳邊務北部小王子以二萬衆抵關聲言入貢進遣犒奏許三千人入嚴飭備入貢者警畏不得

  肆終進之任不敢窺大同子論嘉靖中以兵部尚書總督宣大亦有勲績史道𣵠州人嘉靖十

  五年以大理少卿巡撫大同創置五堡墾田數萬項為邊大利郡人立祠祀焉詹榮山海䘙人

  嘉靖中以户部郎中督餉大同值兵變肆掠用計擒戮首惡遂討平之擢光祿寺少卿後復以右僉

  都御史巡撫其地俺答數大舉入邊榮累破之築東路牆一百三十八里又召軍闢治近地五百餘

  里得田數十萬頃佃作之復其租徭移大同一歲市馬費市牛賦之秋冬則聚而遏寇錄功進兵部

  尚書累被賞賚梁震榆林䘙人嘉靖十五年以右都督為大同總兵官初大同數變震至憚其

  威名一軍帖服小王子等屢入抄掠數破之毛伯温來督師與震協議修鎮邊諸堡不數月功成

  周尚文西安後䘙人嘉靖二十一年為大同總兵官總督翁萬達議築邊牆自宣府西延袤

  二百餘里以尚文忠勤專屬之尚文益築陽和以西至丫角山邊牆四百餘里斤屯田四萬餘頃全