Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/103

此页尚未校对


  艾縣屬太原郡後漢屬常山國建安中分上黨郡

  地置樂平郡治沾縣又分置樂平縣屬之晉因之

  後魏太平真君九年郡廢并樂平縣入沾縣屬太

  原郡孝昌二年復置郡改沾縣曰樂平為郡治六

  年復置上艾後改名石艾仍屬樂平郡隋開皇三

  年罷郡改屬遼州十六年以樂平縣為遼州治大

  業三年省遼州縣俱屬太原郡唐武德三年復置

  遼州六年州移治遼山縣俱屬受州貞觀八年

  受州改屬并州開元十一年屬太原府天寶元年

  改石艾曰廣陽五代因之宋太平興國四年改曰