Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/106

此页尚未校对


 ︹形勢︺東迫常山扼井陘之重險西馳汾曲據太原之

  上游山川環繞道路四達

 ︹風俗︺少爭訟重禮義士尚文學民業耕耘

 ︹城池︺平定州城有上下二城合周九里有奇門四池深淺有差宋太平興國中築元初修

  下城明成化中修上城嘉靖二十年二城並修 本朝乾隆三十二年盂縣城周三里有

  奇門三池深二丈又有東關外城周五里有奇門四池深二丈明嘉靖中築 本朝順治四年修康

  熙二十二年重修夀陽縣城周四里門三池廣三丈明嘉靖間因舊土城甃甎隆慶初

  

 ︹學校︺平定州學在州城東北舊在州治東南隅宋元豐中建明洪武初徙建今所 本朝

  順治八年修康熙五十三年重修入學額數十五名盂縣學在縣治東南元至治中建 本