Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/12

此页尚未校对


  八十里東西距一百二十里南北距一百四十里東至朔平府平魯縣界一百里西至保德州河曲

  縣界二十里南至五寨縣界六十里北至邊牆八十里東南至神池縣界六十里西南至河曲縣界

  二十里東北至邊牆一百里西北至邊牆一百里漢置美稷縣屬西河郡後漢末省五代北漢置偏

  頭砦宋屬火山軍遼置寕邊州鎮西軍屬西南招討司金正隆三年置寕邊縣為州治元州縣俱省

  改偏頭砦為偏頭關明初屬鎮西衞成化二年偏關所 本朝雍正十三年升為縣屬寕武府

  神池縣在府北三十里東西距一百十五里南北距一百五里東至寕武縣界二十五里西

  至五寨縣界九十里南至寕武縣界十五里北至偏關縣界九十里東南至寕武縣界五里西南至

  五寨縣界五十里東北至朔平府朔州界六十里西北至偏關縣界九十里漢置樓煩縣屬雁門郡

  後漢末廢後魏置神武郡屬朔州北齊併郡入太平後周改置神武縣隋因之屬馬邑郡唐省入善

  陽遼重𤋮九年復置并置武州屬西京道金省縣入州元屬大同路明廢入代州崞縣嘉靖十八年