Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/130

此页尚未校对


  拜至正元年同知平定州事時春三月不雨至夏六月禾稼皆槁保拜免冠跣足禱於神明日雨

  大降秋七月復不雨禱如初雨復降 保拜舊作保保今改正︹明︺程宗道舒城人洪武三

  年知平定州建州署學校壇廟郵舍撫綏凋瘵民有起色呉原庸濠州人洪武初知夀陽縣

  招集流散敎之耕作設縣署毁淫祠立學宫事多修舉李本淨崑山人永樂中知盂縣仁

  慈不苛期以德化境内多生嘉禾人以爲善政之應梁昱崑山人景泰中知平定州以文學政

  事並稱卒於官士民深悼惜之王子玉寶坻人成化中知樂平縣𡻕存饑民多流亡子玉緩

  賦均役悉力招徠流民歸者數百家逾年增修學舍課諸生有方士民勒其政於石高光烈

  膠州人嘉靖中知平定州廉潔寛平然賦辦事集吏民畏服尋調絳州去皆攀車悲號送之

  尚質膚施人萬厯中知夀陽縣以勤儉爲治邑素不諳紡績尚質始敎之民賴其利

 ︹本朝︺孔興範曲阜人康熙十九年知盂縣城西北隅瀕河舊堤已圯興範築堤一百二十餘