Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/131

此页尚未校对


  丈高十五尺厚稱之廟學頽廢以次告成興範性節儉衣布衣見客在官六年寛嚴並濟盂人懷之

 ︹人物︺︹唐︺王行敏樂平人高祖興拜潞州刺史遷屯衞將軍敗竇建德於武陟武德四年

  燕趙與劉黑闥戰厯亭破之既而爲所掩被執不屈見害︹宋︺李謙溥字德明盂人父蕘晉

  天福中使遼還上言屈節外國非長䇿出爲魯山令卒官謙溥少通左氏春秋周世宗征劉崇遼州

  刺史張乙堅壁不下遣謙溥單騎說之乙以城降師還留爲晉州兵馬都監累立戰功建隆四年

  慈州刺史兼晉隰緣邊都巡檢累遷濟州團練使後邊將失律復爲晉隰緣邊巡檢使邊民聞之喜

  爭迎勞於道左云次子允正字修己累典邊任有功徙知永興軍卒李允則字垂範謙溥子

  少以材畧聞厯知滄雄等州鎮定高陽三路行營兵馬都監仁宗時領康州防禦使允則不事威儀

  間或步出遇民有可語者延坐與語以是洞知人情訟至立斷善撫士卒皆得其用在河北二十餘

  年功最多段德平定軍人五世同居真宗時旌表蠲其課調侯可盂人父道濟任丹徒