Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/37

此页尚未校对


  任桐妾王氏偏關人桐亡請於桐妻郝氏曰家貧無養守節不能改適不可不若殉夫

  地下相持大慟同縊棺側郝繩㫁墜地復蘇王即死時年二十九

 ︹本朝︺萬鉞妻孫氏偏關人年十九夫亡守節四十年姜瓖之變殉難焚死王翊

  鼎妻宋氏偏關人鎮西指揮使宋興女姜瓖之變夫隨父投河死宋日夜號泣絶飲食遂

  自縊時年十九毛宏吉妻屈氏偏關人宏吉為營兵調防呉越行月餘復調妻子偕

  往屈泣曰婦人無夫獨行數千里即見夫面能保其為完人乎不若以一死謝之遂自縊又營兵趙

  自旺妻胡氏奉調南行與屈氏同日縊死高㨒妻史氏偏關人年二十一夫亡姑憐其

  少且貧諭改適史絶粒自誓姑慰而撫之織絍奉養憂勞早卒郭命宏妻李氏

  人家貧動遵禮法一日出掃墓遇强暴李拒不從遂被害康熙五十年 旌薛文耀妻

  顧氏文耀偏關人顧江寕人年二十三夫卒都門顧攜子至京負骸歸里事舅姑盡力營葬六