Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/53

此页尚未校对


  增修雍正七年修 右玉縣附郭左雲縣城周十里有竒門三池深二丈明洪武中土

  築正統間甃甎 本朝乾隆三十二年重修平魯縣城周六里有竒門三池廣二丈明

  成化中土築萬厯中甃甎 本朝乾隆三十二年朔州城周七里門四池廣十二丈元至

  正末因舊址土築明洪武中甃甎本朝順治中修乾隆十二年重修

 ︹學校︺朔平府學在府城東門内本衞學明嘉靖中建 本朝重修入學額數十五名

  玉縣學在縣城内鼓樓東本衞學明成化初建在鼓樓西萬厯中徙今所 本朝康熙六十

  年修入學額數十二名左雲縣學在縣城内鼓樓西本衞學明成化中建在南城隅萬

  厯中徙今所 本朝重修入學額數八名平魯縣學在縣治東本衞學明嘉靖中建 本

  雍正二年入學額數八名朔州學在州治西北明洪武中建成化中重建 本朝順治

  十五年修入學額數十五名馬邑鄉學本縣學元至元中建本朝康熙中修嘉慶元