Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/80

此页尚未校对


  北路招討使故事諸部駕馬八百餘匹宗道辭不受諸部悦服邊鄙以治移喇福森

  路烏楞古河明安人章宗時為順義軍節度副使部内世襲明安穆騰掠民婦女藏之窟室移喇福

  森跡得所在率衆索之得婦女四十三人明安穆騰抵罪 移喇福森舊作移刺福僧烏楞古河明

  安舊作烏連苦河猛安明安穆騰舊作猛安木吞今並改正︹明︺石亨鳳翔人洪武中知朔

  州勸民力穡訟至立得其情兩諭解之民皆感悦後坐事免官父老爭赴闕頌其治行乞留詔從之

  朱榮沂州人永樂十三年以左都督充總兵官鎮大同修玉林衞之忙牛嶺兔毛河赤山榆楊

  口來勝諸城敵不敢近邦曹州人宏治中知朔州清慎公直為當道重一時難決之

  獄悉委之皆能辦理民以不冤張俊宣府衞人為大同游擊將軍宏治中以功進都指揮同知

  霍什入大同左衞大掠俊依河結營擊卻三萬餘騎帝大喜立擢都督僉事 霍什舊作火篩今改

  崔世榮寕夏人為大同叅將嘉靖四十五年入威遠衞世榮以兵二百禦之與子大