Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/87

此页尚未校对


 同知殉節死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍霍 鍈字中明馬邑人萬厯進士知任

 邱縣擢監察御史題豁本邑荒糧千餘石又以雲中歳饑請發帑金三萬兩賑濟出按甘肅忤魏忠

 賢奪職歸崇禎初起御史督學畿輔稱得人終右通政柳毓榮字含金朔州人父病侍湯

 藥衣不解帶者三年崇禎中任宿州衞指揮使十七年流賊陷城被執罵不絶口賊怒殺之 本朝

 乾隆四十一年 賜諡節愍 史 朝顯朔州人世襲副千户闖賊陷城大罵不屈死

 ︹本朝︺麻振揚右玉衞人少有智畧順治元年以㕘將隨豫親王征潼關厯懷慶甘肅象山副

 總兵胥有功績後擢京口總兵軍民安之霍之琯字玉官馬邑人順治進士授柳州府推官

 以缺裁改范縣知縣皆有治績范人祠之擢中書舍人假歸蠲金為馬邑甃東城焉史成

 章朔州人幼有大志康熙中謁大同總兵康調元願隸麾下立功補中營把總後以遊擊遷辰州副

 將𠞰紅苗突入大小天星等寨生擒八人斬馘四百九十三人以奇功遷寕台總兵𠞰大盗陳君元