Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/100

此页尚未校对


  昌平人成化間知崞縣歲飢親詣富室貸米以賑全活萬餘人比稔悉為徴還馬通同州人宏

  治中知繁峙縣縣故頑梗逋賦不知學通勤於化導俗為一變㑹大水没禾他邑承風㫖減報通獨

  詣司臺力争得報全災他邑民以不生繁峙為恨郭宗臯福山人嘉靖十七年代州兵備

  副使自奉約而法令嚴兇豪潛伏撫民以恩有𨼆咸得自達聞訃奔喪即日徒步號𡘜歸送者萬餘

  李士元洛陽人嘉靖中知代州州使客旁午民苦供億士元特設支房命謹愿吏掌之

  歲輸有節又上官遣吏來督賦輒索財物不應則捶館人士元命如數以給輒報上官後雖强𢌿之

  不敢受卒以不善事上官論罷楊啟允狄道人知五臺縣世宗建三殿募邑民伐山採木二

  十萬時亢旱水竭艱輓運啟允禱於天夕果大雨木盡浮岀南居益渭南人萬厯二十九

  年雁門叅政繕治亭障省費萬計閻夢夔鹿邑人崇禎末代州㕘將流賊破城抗節死

 ︹本朝︺許可用蓋州人順治四年為雁平道劉遷攻代州城可用堅守密遣人期天軍合𠞰遷