Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/40

此页尚未校对


  静樂人崇禎五年被賊執投石崖死

 ︹本朝︺周鈨妻王氏本州人姜瓖之亂被𫉬聲容不改徐步從行至巨溝躍入李繼

  先妻侯氏本州人姦民謀汚未遂誣以不潔訟之官侯不能白即於公庭自刎死

  明月妻陳氏定襄人山賊掠境陳被擁上馬罵不絶口賊慕其色不忍加刃行至滹沱

  河躍入水賊挽起刃脅之罵益厲遂被害胡月亮妻任氏定襄人月亮遠出不返家

  貧翁數令改嫁不從後遇歳凶翁潛受人䀻欲强嫁之鄰婦以告遂縊死王仁昇妻張

  氏定襄人年十六適仁昇仁昇棄家為僧翁姑令改適不從越數載仁昇以宗嗣為念還家生一

  子未三月復去張事翁姑愈篤翁姑卒以厚産讓其叔撫孤姪如巳子劉藻妻李氏

  静樂人未嫁夫失明父母有異議女堅志不移卒歸藻四載夫亡撫遺腹子以守史超妻

  焦氏本州人夫七殉節同州烈婦武舉蔚齡妻李氏楊貮旺子妻陳氏節婦李文成妻程氏