Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/119

此页尚未校对


   河中尹管解縣鹽池先是兩池漸涸師度發卒開拓疏決水道置為鹽屯大收其利公私賴之

   晏南華人天寳中調夏令未嘗督賦而輸無逋期司空輿虞鄉人大中時盧宏正管鹽鐵

   表為兩池𣙜鹽使先是法疏闊吏輕觸禁輿為立約數十條莫不以為宜︹五代︺周︺張崇

   詁廣順初為解州刺史兩池𣙜鹽使多規畫鹽池利害︹宋︺王禹偁淳化四年知解州多

   趙瞻永城人仁宗時知夏縣作八監堂書古賢令長治迹以自監張戩長安人載

   之弟熙寕中知夏縣縣素多訟戩待以至誠反覆教諭不數月而訟衰去之日民遮道送不得行無

   不泣下者李綽元祐初為解縣令兼鹽池事嘗修堤堰以防衞鹽池後人遂名為李綽堰

   伯温洛陽人雍之子政和時知芮城政尚公平民間無事㡬於禮樂之化︹金︺耶律德

   元大定間知解州軍州事時𡻕苦旱盜嘯聚梗路德元曰先除民害後祈雨澤神必不違密與數

   騎造賊穴追捕悉平遂祈雨於五龍祠雨隨車而至民歌頌之︹元︺靳用古大德間知解州