Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/123

此页尚未校对


   旁曰明府摧折虐臣選德報國如其𫉬罪足以垂名竹帛願不憂不懼弼曰昔人刎頸九死不恨瑜

   後位至尚書︹三國︺︹魏︺衞覬字伯儒安邑人少以才學稱漢末為司空⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾累遷尚書魏

   國既建拜侍中與王粲並典制度明帝即位進封閿鄉侯受詔典著作又為魏官儀覬以文章顯好

   古文鳥篆隸草無所不善厯仕漢魏時獻忠言卒諡曰敬侯焦先字孝然大陽人見漢室衰

   乃絶口不言及魏受禪常結草為廬於河之湄獨止其中冬夏恒不著衣卧則以身親土欲食則為

   人賃作飽輒去亦有數日不食時行不由邪徑目不與女子逆視河東太守杜恕安定太守董經皆

   過視之終不肯語其後野火燒其廬先因露寢遭冬雪大至先𥘵卧不移年百餘𡻕卒杜摯

   字德魯河東人初上笳賦署司徒軍謀吏後舉孝廉除郎中轉補校書卒所著文賦頗𫝊董㝷

   河東人為司徒軍議⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾景初元年大發銅鑄作銅人又鑄黄龍鳳凰起土山使公卿羣僚負土㝷上

   書極諌帝曰董㝷不畏死耶主者奏收㝷有詔勿問後為貝邱令清省得民心︹晉︺衞瓘