Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/22

此页尚未校对


   知保德軍建學闡明道學︹元︺袁公失其名光州人至正十四年以薦知保德州才畧明敏凡

   有糧儲科役造作必躬詣樞府請省減民心悦服︹明︺宋鎮永樂元年知保德州蒞政勤能

   撫字有方任泰咸寕人宣德初知保德州廉直無私遇事立決人推公敏周山紹興人宏

   治閒知保德州處事公勤治行為一時最考滿當遷州人走京師請留命加銜仍治州事李澤

   厯城人正德中知保德州興除利病民皆愛戴武宗幸西山芻餉不給澤奉部院檄召買唐家㑹未

   旬日得米三百石草十萬束公用充足後以疾求去送者載道齊恩隆德人嘉靖中知河曲縣

   為政廉明仁恕寇犯内境恩揚兵河東多設旗幟金鼓聲不絶敵大驚急卷甲去乃整船筏拯民之

   避兵者事聞遣官賚之王世臣太原人嘉靖中灰溝營守備套寇自陜西潰邊入犯世臣

   率其弟迎戰冰橋峽同死於賊千總李虎亦力戰殁郝九齡高陵人嘉靖閒河曲典史勤介

   自勵時築邊牆散帑十萬錙銖不茍詔襃異之胡柟洵陽人萬厯中知保德州殫心民事百廢