Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/61

此页尚未校对


   妻楊氏霍州人家貧崇早死誓不他適累日不舉火以繩束腰忍饑困極而死州人憐之事

   聞旌王大威妻賈氏趙城人正德中爲流賊所掠繫之行過母家紿曰此吾家

   也入辭老母永從汝行矣賊縱之遂投井中同縣喬貫妻師氏賈秉英妻史氏俱遇賊不屈被殺

   張熙妻曹氏靈石冷泉鎮人正德中宼亂與尚公信妻段氏張桓妻白氏周瑞麟妻崔

   氏同匿山谷中被掠皆罵賊被殺謂之冷泉四烈時有段氏者亦以不屈投井死事聞並賜坊表

   王新命妻翟氏靈石七年二十夫亡舅姑逼嫁翟仰毒死事聞旌表又同縣馮氏適

   郭廷相之子一載夫亡廷相逼令改嫁馮聞之潛至夫冢縊死樹上張雪梅趙城人年十六

   未字崇禎五年遇賊挾之上馬至大節溝奮投崖下死宋之儁妻喬氏靈石人崇

   禎末之儁罵賊遇害喬亦觸階死一女殮屍畢拔簪刺喉死又張朝明妻李氏夫被賊火炙直前撲

   滅賊怒殺之