Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/79

此页尚未校对


   深五尺明景泰初因後魏故址築 本朝康熙四年増修乾隆十九年二十七年重修平陸

   縣城周二里有奇門二池廣一丈金興定間築明景泰初増築 本朝康熙四十三年修乾隆

   二十年嘉慶二十五年重修芮城縣城周三里有奇門四池深七尺明洪武初因後周

   故址築崇禎中甃甎 本朝康熙四十六年修乾隆二十八年重修

  ︹學校︺解州學在州治東金大定中建明嘉靖初遷於廟西隙地 本朝順治十三年修康熙

   三十九年乾隆十四年二十八年重修入學額數二十名安邑縣學在縣治東宋建元至

   正間重建明天順中修 本朝康熙二十六年乾隆二十八年重修入學額數二十名又運司學

   在縣西南運城内東南隅元大德初建明洪武初運學廢正統中復 本朝順治康熙中繼修入學

   原額十二名乾隆四十三年減二名夏縣學在縣治東南元至元中建明時屢修 本朝順

   治十四 年修康熙二十二年乾隆二十二 年重修入學額數十五名平 陸縣學在縣治東