Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/88

此页尚未校对


  注其中旱禱有應又縣西北十八里有觀音洞瑟瑟窟在平陸縣西北四十里 按唐書地

  理志作琴瑟穴堡子谷水在州東南源出中條山堡子谷北流入鹽池南溝又金盆水一

  名小聖溝亦出中條山流入南溝又東有小五龍澗二郎三郎谷諸水皆出中條山北流趨鹽池禁

  牆俱置堰以防水鹽水在州北十五里源出夏縣南中條山一名白沙河又名姚暹渠又名

  巫咸河逕縣南㑹永豐渠入安邑縣經鹽池北又西逕州城北又西入蒲州府五姓湖水經注鹽水

  出東南薄山西北流逕巫咸山北又逕安邑故城南又西注於鹽池宋史河渠志後魏正始二年

  水校尉元清引平坑水西入黄河以運鹽號永豐渠周齊間廢隋大業中都水監姚暹浚渠自陜郊

  西入夏縣唐末堙没至宋天聖四年陜西轉運司王博文等開濬自解州安邑至蒲州白家場通舟

  運鹽經久不至勞民 按此水舊自解縣𣾀衆渠之水入安邑縣注苦池灘由楊家莊入縣城内明

  隆慶四年濬渠改由縣北入州界水經注本云西注鹽池今鹽池最忌此水溢入則鹽不成故俗名