Page:Sibu Congkan Xubian153-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-055.djvu/144

此页尚未校对


  人宏治中𡻕貢流寇至邑治失守善拒賊力戰死子世隆世竒亦被難垂死復甦追賊至臨汾獲之

  寸磔以報父事聞特旌義士史光代字射墟隰州人萬厯中拔貢授上蔡主簿遷鄖陽府

  通判所至以勤慎稱崇禎間流賊陷州城光代適家居罵賊死兄光前萬厯中捐粟干石賑饑與光

  代同日盡節安民字熙寰大寕人有至性事親能養志親病便溺悉手自浣濯居鄉醇謹崇

  禎初以貢授褎城知縣號廉平吏六年寇至城破被執不屈死 本朝乾隆四十一年   賜諡

  張斗辰字薇垣大寕人𡻕貢生崇禎間流賊破縣城斗辰率衆與賊巷戰自辰至午力

  屈被執罹難

 ︹本朝︺李呈祥字麟埜本州人明崇禎舉人官至兵部郎順治初年分守大梁道築河堤數百

  里開陳橋舊河直南路至今便之再遷武昌及天津道官至工部侍郎皆有廉聲宋斗星

  本州人順治六年土賊王登憲糾其黨攻州之曇索堡斗星率僕及鄉人捍禦賊衆不能支間道走