Page:Sibu Congkan Xubian153-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-055.djvu/64

此页尚未校对


  正平郡事移據東雍州周文表行建州事威名大振轉正平郡守進儀同三司加開府鎮邵郡又為

  邵州刺史並有戰功︹周︺郭賢揚州人有謀畧世宗初為勲州刺史鎮玉壁以廉平稱

  文舉聞喜人父䆳正平郡守廉約自守毎行春省俗單車而已保定三年文舉為絳州刺史一

  遵其法百姓美而化之︹隋︺韋世康杜陵人高祖時授絳州刺史以雅望鎮之闔境清肅

  視事數年有惠政奏課屢為諸州最梁軌開皇中為臨汾令縣西鼓堆有二泉合流東下溝深

  而岸高軌乃相地之宜開十二渠建閘激水灌田甚多 按樊宗師絳守居園池記云水本於正平

  軌者即其人也︹唐︺李元禮高祖子始王鄭徙王徐為絳州刺史有治名璽書勞勉

  元懿高祖子始王滕徙王鄭厯絳州刺史數斷大獄務寛平高宗嘉之璽詔襃錫楊大

  寶鳳翔人武德初為龍門令劉武周陷晉絳力攻之城破被殺贈全節侯長孫恕

  十年龍門令鑿十石壚渠溉田良沃畝收十石又鑿馬鞍隖渠民永賴之江彦永徽中聞喜令