Page:Sibu Congkan Xubian153-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-055.djvu/75

此页尚未校对


  與弟景鴻並有逸才河東呼景鸞爲驥子景鴻爲龍文景鸞位華州刺史景鴻和夷郡守鴻子叔卿

  博涉有孝行時號裴曽子︹周︺裴果字戎昭聞喜人少慷慨有志畧從文帝戰河橋及芒山勇

  冠當時補帳前都督屢著戰功累官隆州刺史加持節驃𮪍大將軍開府儀同三司封冠軍縣公果

  性嚴猛能決斷抑挫豪右申理屈滯厯牧數州號爲稱職卒諡曰質子孝仁涉獵經史爲長安鎮將

  扞禦齊人甚有威邊之畧裴寛字長寛聞喜人博涉羣書親殁撫諸弟以篤友聞魏孝明時釋

  褐員外散𮪍侍郎孝武西遷寛將家屬避難於大石嶺大統中授都督同軌防長史與東魏戰被擒

  齊文襄厚遇之卒遁歸授持節帥都督封夏陽縣天和二年爲汾州刺史陳將程靈洗率衆攻城

  寛募驍兵頻挫其鋭苦戰三十餘日㑹雨水暴長城陷𬒳執卒於江左裴漢字仲霄寛之弟

  操尚宏雅聰敏好學魏大統五年除大丞相府士曹行參軍轉墨曹理識明贍斷割如流天和中加

  車𮪍大將軍儀同三司時晉公䕶擅權搢紳諂附漢直道自守故八年不徙職雅好賓遊留連宴賞