Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/40

此页尚未校对


  察漢舊作插漢今改正魏光緒字武韜雲中從兄弟萬厯中進士由行人擢御史疏論張

  差挺擊言甚切巡按山東招撫寇孽數十萬升太僕卿爭本寺牧地十萬餘頃升湖廣巡撫殱倡亂

  渠魁討平土司彭元景為忌者所中罷歸好義樂施鄉里咸德之魏令望字于野武鄉人

  崇禎中由進士為商邱令轉輸有功調太康流賊方熾人咸危其行令望曰此正吾効命之秋也既

  至練兵攻守發飛礮打賊數萬既而賊攻城將潰令望猶手刃二賊自投火不死遂為賊所執賊誘

  以好言令望罵不止賊怒殺之死年五十二子興及家口二十餘人同日死士民死者二萬餘人值

  末季喪亂未得恩恤太康人私謚忠烈本朝乾隆四十一年  賜謚忠烈 趙 克寛

  字得軒武鄉諸生工詞賦崇禎末流賊陷城率衆巷戰為賊所執脅之跪克寛詈賊至死猶噴血賊

  面子廷舉性至孝母病祈藥武當往返四千餘里母尋愈久之母卒哀毁廬墓聞父克寛被執將死

  廷舉號泣求代不得巳而紏衆復讐手刄賊首賊圍之即投井死廷舉子夢鯉謁選都門夢父血流